Missie & Visie

Om met Identity Games te blijven groeien, is het belangrijk dat we weten wat ons bestaansrecht is en waar we naar streven in de toekomst.
Kortom: het is voor ons essentieel dat wij onze missie en visie helder voor ogen hebben. De missie verschaft ons identiteit en bestaansrecht, terwijl de visie onze ambitie en richting weergeeft.

Missie

“Wij verbinden mensen door ze plezier te brengen met onze spellen en speelgoed.”

Visie

“Al eeuwen lang worden er spellen gespeeld en zullen er spellen gespeeld blijven worden. Wij ontwikkelen spellen en speelgoed, passend in de tijdgeest en vooruitlopend op de behoefte van de speler.

Daarnaast spannen wij ons in om al onze werkzaamheden nauwkeurig, betrouwbaar, kosteneffectief, energie efficiënt, kwalitatief hoogwaardig, veilig en milieuverantwoord uit te voeren.”