Privacyverklaring

Privacyverklaring

Document Naam: Privacy Policy

Referentie: GDPR 1.0

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 26 juli 2018.

Privacybeleid Identity Games

 • In dit beleid verwijzen “wij”, “ons” of “onze” naar Identity Games International B.V., gevestigd op de Westersingel 108, 3015 LD te Rotterdam.
 • We doen er alles aan om de privacy van onze klanten te waarborgen.
 • Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als een gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van onze klanten, medewerkers en alle andere belanghebbenden, met andere woorden, waar we de doeleinden en middelen bepalen voor de verwerking van die persoonlijke gegevens.
 • We gebruiken cookies op onze websites. We zullen u vragen om toestemming te geven voor ons gebruik van cookies wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt.
 • Onze websites bevatten privacy controles die van invloed zijn op de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken. Door de privacy maatregelen te gebruiken, kunt u aangeven of u direct marketingcommunicatie wilt ontvangen en de publicatie van uw informatie wilt beperken.

Wat zijn persoonsgegevens?

“Persoonsgegevens” wordt gedefinieerd in artikel 4, lid 1, van de AVG:

“(1) ‘persoonsgegevens’: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’), een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een online identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiecode van een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die voor u als persoon te herleiden zijn. Dit omvat uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres, maar ook gegevens zoals uw IP-adres of klantnummer.

Algemeen

Als u iets bestelt, hebben we uw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we uw bestelling in behandeling kunnen nemen en om deze te kunnen leveren. We zijn altijd voorzichtig met uw persoonlijke gegevens. We zorgen ervoor dat uw privégegevens op een veilige en wettige manier worden bewaard. We zullen verder uitleggen wat we doen met uw persoonlijke informatie en waarom we deze informatie nodig hebben. Als u vragen heeft na het lezen van ons privacybeleid, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen. Het meest recente privacybeleid is te vinden op www.identitygames.nl/privacyverklaring. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van deze wijzigingen.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 26/07/2018.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Identity Games International B.V. verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Identity Games International B.V., zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Onder Identity Games International B.V. Is mede begrepen de onderstaande websites, webshops en applicaties:

https://escaperoomthegame.com
http://www.whosthedude.nl
http://www.whosthedude.com

Make your own music

Home

Make your own music


https://www.gooischspel.nl
https://www.goudaspel.nl
https://www.weertspel.nl

Van wie verwerken we persoonlijke gegevens en hoe krijgen we deze gegevens?

We verwerken de persoonlijke gegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft gehad met Identity Games International B.V., zoals klanten of met onze partners.

Wij ontvangen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt, een account aanmaakt en een aantal gegevens invult of wanneer u contact opneemt met onze klantenservice.

In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van derden, maar alleen als u die partijen toestemming geeft om bepaalde informatie met ons te delen.

Welke gegevens worden verwerk, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Algemene categorieën van persoonlijke gegevens die we mogelijk verwerken:

Gebruiksgegevens: we kunnen gegevens over uw gebruik van onze websites en diensten verwerken. Deze gegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, bezoekduur, paginaweergaven en website navigatiepaden omvatten, maar ook informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytisch-volgsysteem. Wij verwerken deze gegevens voor het analyseren van het gebruik van de website en diensten.

Accountgegevens: we kunnen uw accountgegevens verwerken. Deze kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. In uw account kunnen we de volgende informatie bewaren: uw naam, (afleverings- en woonlocatie) adres (sen), telefoonnummer, emailadres, geboortedatum (indien u hebt opgegeven), betalingsinformatie. We slaan ook uw ordergeschiedenisgegevens op in uw account, inclusief gekozen bezorgopties, digitale artikelen of andere abonnementen. De bron van de accountgegevens is u of uw werknemer. De accountgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het gebruik van onze website, webshops, het leveren van onze diensten en producten, het zorgen voor de beveiliging van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze database en de communicatie met u. We slaan gegevens op in uw account zolang u een actieve klant bij ons bent. Als u zich gedurende 7 jaar niet heeft aangemeld, verwijderen we al uw gegevens. U kunt op elk gewenst moment een verzoek indienen om uw gegevens uit uw account te verwijderen. Let op: als gevolg van wettelijke voorschriften, zullen bepaalde gegevens (zoals financiële en transactiegegevens) nog steeds voor een periode van 7 jaar worden bewaard.

Gegevens om uw bestelling te verwerken: als u iets bestelt, hebben wij bepaalde informatie van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te houden van de levering. Ook voor eventuele retours hebben we deze informatie van u nodig. Om dit te doen, verzamelen we uw naam, e-mailadres, afleveradres (sen), betalingsgegevens en uw telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst te sluiten die u met ons (of een van onze partners) heeft gesloten. Naar Nederlands recht moeten we de gegevens met betrekking tot uw bestelling gedurende een periode van 7 jaar in bewaring houden.

Servicedata: wij kunnen uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van het gebruik van onze services verwerken. De servicegegevens zijn vergelijkbaar met de accountgegevens, met het verschil dat deze gegevens via andere kanalen aan ons zijn verstrekt dan uit de webshop. De bron van deze gegevens is u of uw werknemer. Dit geldt voor onze klanten en alle andere belanghebbenden aan wie we diensten verlenen.

Enquêtegegevens: we kunnen informatie verwerken die is vervat in een onderzoek dat u ons met betrekking tot onze producten en diensten verstrekt.

Klantgegevens en klantenservice: we kunnen informatie verwerken die betrekking heeft op onze klantrelatie, inclusief klantcontactinformatie. U kunt 24/7 contact opnemen met de klantenservice. U kunt ons bellen of e-mailen of ons een bericht sturen via sociale media. Wij zullen u in de kortst mogelijke tijd helpen. De opmerkingen over het klantcontact worden bewaard zolang u een actieve klant bent. We hebben een legitieme reden om deze gegevens te bewaren, zoals het verbeteren van onze services. Wanneer u ons een privébericht stuurt via sociale media, wordt uw bericht gedeeld met de derde partij via welke u ons het bericht stuurt (bijvoorbeeld Facebook, Twitter). Om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig blijven, beschermt u uw accounts altijd met sterke wachtwoorden en bewaart u deze veilig. We kunnen niet voorkomen dat een gegevenslek optreedt als gevolg van uw indiscretie. Klantrelatie gegevens kunnen ook worden verzameld met als doel het beheren van onze relaties met onze klanten, communicatie met de klanten, bijhouden van de communicatie tussen ons en onze klanten en het promoten van onze producten en diensten.

Transactiegegevens: we kunnen gegevens verwerken die betrekking hebben op transacties, waaronder de aankoop van goederen en diensten die u persoonlijk bij ons en/ of via onze website of webshops heeft verkregen. De transactiegegevens kunnen uw naam, kaartgegevens en transactiegegevens bevatten. We kunnen deze gegevens delen met derden (aanbieders van transactieservices die onze partners zijn).

Informatie voor marketing: we hebben lijsten, speciale promoties en nieuws elementen die we met u willen delen. We delen dat via e-mail en/ of social media. Als u een account bij ons heeft of een of meer bestellingen heeft geplaatst, zullen wij u suggesties, informatie over onze producten en diensten e-mailen. Als u akkoord gaat, sturen we u een e-mail met aanbiedingen, persoonlijke aanbevelingen en informatie. Als u dit type informatie liever niet ontvangt, kunt u zich onmiddellijk afmelden voor onze nieuwsbrieven. Onder aan elke e-mail die we hebben verzonden, geven we u een optie om u af te melden. Gebruik deze optie als u geen e-mails van ons meer wilt ontvangen.

Correspondentiegegevens: we kunnen u soms promotionele informatie per post toesturen. Als u deze informatie niet wilt ontvangen, geef dit dan aan bij onze klantenservice en zij zullen u van de lijst verwijderen.

Gegevens van klantonderzoeken: we zijn continu bezig om onze services te verbeteren en beter te voldoen aan de verzoeken van onze klanten. Daarom hebben we uw gegevens (klant-ID, e-mailadres en/ of telefoonnummer) nodig om u uit te nodigen voor klant- of marktonderzoek. Deelname is geheel vrijwillig. U beslist zelf of u mee wilt doen aan het onderzoek. De lengte van de tijd dat we de gegevens bewaren, verschilt per onderzoek. We verwijderen alle informatie die u kan identificeren zodra het onderzoek is voltooid.

Gegevens om fraude te voorkomen: om veiligheidsincidenten en fraude te voorkomen, gebruiken wij uw gegevens. De gegevens die we gebruiken zijn IPadres, zoek- en koopgedrag. Dit stelt ons in staat ongeautoriseerde toegang te voorkomen en fraude te voorkomen, tegen te gaan en te onderzoeken.

Social media: wanneer u sociale media gebruikt, zoals Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn en Snapchat, kunt u onze producten leuk vinden en delen. We kunnen geen toegang krijgen tot uw sociale media-account. We raden u aan om het privacybeleid van het sociale mediaplatform waarop u een account hebt te lezen, zodat u weet hoe uw informatie wordt gebruikt en hoe u uw instellingen kunt aanpassen.

Naast de specifieke doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens in deze sectie kunnen verwerken, kunnen we ook uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te bechermen.

Verstrek alstublieft geen persoonsgegevens van anderen aan ons, tenzij we u hierom vragen.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Distributie- en logistieke partners: om uw bestellingen te kunnen afleveren, werken wij samen met distributiepartners zoals GVT Transport en Logistiek Alkmaar BV.

Deze partijen ontvangen uw naam, bestelnummer, telefoonnummer en afleveradres om ervoor te zorgen dat ze uw pakket op de juiste manier kunnen verwerken.

We werken ook samen met verschillende logistieke partners zoals DPD, FedEx en PostNL.

Deze partijen ontvangen uw naam, telefoonnummer en afleveradres om ervoor te zorgen dat zij uw pakket op de juiste manier kunnen bezorgen.

Financiële diensten: financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders, Mollie. We zullen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders delen in de mate die nodig is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het behandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen. Andere externe services: we werken ook samen met andere externe serviceproviders. Soms hebben ze uw persoonlijke gegevens nodig. We delen alleen de informatie die noodzakelijk is voor de opdracht die de externe serviceprovider zal vervullen. Met alle externe serviceproviders sluiten we overeenkomsten af, waarin we afspreken wat ze mogen doen met uw gegevens.

Het soort werk dat onze externe dienstverleners voor ons doen, vertegenwoordigt:

 1. Ondersteuning bij onze digitale services, hosting, onderhoud en ondersteuning van onze website, webshops en applicaties;
 2. Boekhoudkundige en financiële onderneming – Borrie Accountants B.V.

Overheid: soms moeten we persoonlijke gegevens overdragen aan de overheid. Dit kan gebeuren als overheidsinstanties deze informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld de belastingdienst zijn; De politie of justitie heeft mogelijk bepaalde gegevens nodig in geval van fraude of misbruik.

In aanvulling op de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens in deze sectie, kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen te beschermen van een andere natuurlijke persoon. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

Waar slaan wij uw gegevens op?

We slaan uw gegevens op in de Europese Economische Ruimte (ERR). Het kan echter gebeuren dat bepaalde informatie die we verzamelen, wordt verzonden naar bestemmingen buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe serviceproviders daar is gevestigd. Wanneer dit het geval is, zorgen we ervoor dat dit op een veilige en wettige manier gebeurt.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

We nemen veel maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn, zowel op organisatorisch als op technisch niveau. De IT-afdeling zorgt ervoor dat onze systemen veilig zijn en niet kwetsbaar is voor bedreigingen. Via strenge toegangscontroles zorgen we ervoor dat uw persoonlijke gegevens alleen toegankelijk zijn voor werknemers die gemachtigd zijn om de gegevens te gebruiken en in te zien. Als we uw informatie aan andere externe serviceproviders verstrekken, zorgen wij er via contracten voor dat zij uw gegevens net zo serieus behandelen als wij.

Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?

Onze diensten zijn niet rechtstreeks voor kinderen bedoeld. Dit betekent dat het gebruik van onze webshops door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met toestemming van een ouder of wettelijke voogd.

Wijzigingen

7.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

7.2 U dient deze pagina te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

7.3 We zullen u per e-mail of via het privé-berichtensysteem op onze website op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in dit beleid.

Uw rechten

Uw belangrijkste rechten volgens de wet op gegevensbescherming zijn:

 • Het recht op informatie;
 • Het inzagerecht;
 • Het recht om te corrigeren;
 • Het recht om bezwaar aan te tekenen;
 • Het recht op gegevens portabiliteit;
 • Het recht om de verwerking te beperken;
 • Het recht om te worden vergeten/ verzoek om account te verwijderen;
 • Het recht om een klacht in te dienen.

Het recht op informatie: u heeft het recht op bevestiging van de verwerking van uw persoonlijke gegevens en, waar dat gebeurt, van toegang tot de persoonlijke gegevens.

Het recht op inzage: u heeft het recht om te allen tijde te inspecteren. Wij zullen u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar voor extra exemplaren kan een redelijke vergoeding worden gevraagd.

Het recht op correctie: U heeft het recht om onjuiste persoonlijke gegevens over u te laten herstellen en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonlijke gegevens over u ingevuld te hebben.

Het recht om bezwaar aan te tekenen: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van enige officiële autoriteit die aan ons is toevertrouwd; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Als u bezwaar aantekent, zullen wij de persoonlijke informatie niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden te boven gaan, of de verwerking tot het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de informatie die u ons heeft verstrekt over te dragen in het kader van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan. U heeft het recht om een machinaal leesbaar formaat te ontvangen, zodat u deze gegevens in een database van uw of een andere partij kunt opslaan. Dit omvat uw naam, adres en woonplaatsinformatie. Stuur een e-mail naar onze klantenservice om deze informatie te verkrijgen.

Het recht om de verwerking te beperken: in sommige omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens; verwerken is onwettig, maar u bent tegen wissen; we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze doeleinden, maar u hebt persoonlijke gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Als de verwerking op basis hiervan is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken: met uw toestemming; voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van belangrijk openbaar belang.

Het recht om te worden vergeten/ verzoek om account te verwijderen: in sommige omstandigheden heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te wissen. Die omstandigheden omvatten: de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; u trekt de toestemming in voor op toestemming gebaseerde verwerking; u maakt bezwaar tegen de verwerking onder bepaalde regels van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketing doeleinden; en de persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht op wissen. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor naleving van een wettelijke verplichting; of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet meer verwerken.

Het recht om een klacht in te dienen: als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke informatie inbreuk maakt op de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Neem contact op met onze klantenservice als u een klacht heeft. U heeft ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming. U kunt dit doen door te mailen naar: gdpr@identitygames.nl.

Ten slotte heeft u het recht om uw klacht bij de autoriteiten in te dienen.

We verwerken verzoeken binnen 7 dagen.

Vragen?

Als u vragen heeft over de manier waarop Identity Games International B.V omgaat met uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met onze klantenservice. We helpen je graag om dit op te helderen – info@identitygames.nl.